" televend.hr Mobilna aplikacija - televend.hr

Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija za korisnika

Aplikacija za Iphone i Android korisnike putem koje korisnici vending automata dobivaju informacije o najbližim proizvodima i mašinama. 
Aplikacija omogućava korisnicima pronalazak najbližih vending automata u obliku liste koja uključuje udaljenost od automata, točnu lokaciju te tip automata – kava, grickalice, cigarete i sl.

Aplikacija također omogućava lak pristup informacijama o proizvodima iz automata. Korisnici mogu pretraživati najbliže dostupnu kavu ili grickalice, a također dobivaju uvid u nutricionističke podatke prije nego kupe sam proizvod.
Aplikacija također omogućava brzu cashless kupnju  – korisnik skenira QR koji se nalazi na automatu i automatski se generira SMS poruka koja šalje novac u automat.
Vending operater može organizirati brojne ”loyalty” programe, ponuditi posebne popuste korisnicima mobilne aplikacije, besplatne uzorke te istražiti ponašanje korisnika.

Mobilna aplikacija za servisere

Aplikacija putem koje punioci unose točne količine proizvoda koji su stavljeni u automat tijekom punjenja.
Prilikom posjete svakog automata, operator otvori karticu punjenje u aplikaciji gdje unosi s koliko je proizvoda/sastojaka napunio automat.

Prije odlaska na punjenje, operator dobiva stvarnu informaciju o dobrima potrebnim za svaki automat. To omogućuje optimizaciju inventara. 

  • lista proizvoda, lista automata i lokacija na mobilnom telefonu
  • potvrdom punjenja putem mobilne aplikacije, menadžer na Web portalu vidi napredak servisera
  • navigacija do automata na ruti, putem aplikacije
Organiziranje ruta pomoću mobilne aplikacije ima efekt drastičnog smanjenja vremena i goriva potrebnog za posjetu automata. 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Televend. All rights reserved.
Part of INTIS product portfolio.